Ordinea de zi a ședinței extraordinare din 08 Ianuarie 2019 ora 18.00 – Sala Sporturilor din cadrul Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” Medgidia

P R O I E C T

ORDINE  DE  ZI

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia

din data de 08 ianuarie 2019, ora 1800 –Sala Sporturilor din cadrul Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” Medgidia

 

 

 

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind 

 

  1. Aprobarea utilizarii excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secţiunii de funcţionare si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2019

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 

  1. Aprobarea structurii organizatorice, organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv “Medgidia”

Initiator:Primar, Valentin Vrabie