Ofertă de vânzare teren conform Legii nr.17/2014

Ofertă de vânzare teren şi lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preemptiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință.

O.V. Suteanu

O.V. Dobre Marius 2

O.V. Dobre Marius 3

O.V. Dobre Marius

O.V. Hagicalil

O.V. Sima 2

O.V. Sima