Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante ȋn cadrul DGDPP Medgidia

Primăria Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează la sediul D.G.D.P.P. Medgidia  concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat, după cum urmează:

 • Inspector de specialitate, gradul II la Biroul Avizări Infrastructură, Reglementări rutiere și Parcări;
 • Muncitor, gradul IV la Serviciul de Organizare și Funcţionare Pieţe, Târguri și Oboare;
 • Muncitor, gradul IV la Compartimentul Cimitir.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 ianuarie 2018: ora 1000 proba scrisă pentru postul vacant de inspector de specialitate, gradul II;
 • 08 ianuarie 2018: ora 1400 proba practică pentru posturile vacante de muncitori;
 • 10 ianuarie 2018: ora 1000 proba interviu organizată pentru toate posturile vacante enumerate mai sus.

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

Condiţii specifice de participare:

 • pentru postul de inspector de specialitate, gradul II:
 • absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă;
 • vechime ȋn muncă minim 5 ani;
 • vechime ȋn specialitatea studiilor minim 3 ani.
 • pentru posturile de muncitori gradul IV:
 • absolvenţi de clase gimnaziale, minim 8 clase;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae.

Dosarele se depun ȋn perioada 11.12.2017 – 22.12.2017, ora 1400, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

Relaţii suplimentare privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia – secretarul comisiei de concurs insp. RU (cam. 3), telefon 0241.814.085.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *