Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Primăria municipiului Medgidia organizează la sediul din strada Decebal nr. 35, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în intervalul 05 – 07 iunie 2018, după cum urmează:

  1. Asistent medical – Compartiment Asistență medicală şcolară

Condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţii specifice:

– dipomă de licență ȋn specialitate;

– 6 luni vechime ca asistent medical.

Proba scrisă se va desfăşura la data de 05 iunie 2018, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 07 iunie 2018, ora 1400.

Condiţiile de participare se afişează şi se pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse Umane, cam. 19. Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.