Concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 11.02.2019-13.02.2019, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

“Primăria mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 11.02.2019-13.02.2019, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

 • Şef Birou Birou Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări, gradul II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Referent Compartimentul Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, gradul II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01.2019-01.02.2019, ora 14.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 februarie 2019: ora 1000 proba scrisă;
 • 13 februarie 2019: ora 1300 proba interviu.

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

Condiţii specifice de participare:

 • Şef Birou Birou Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări, gradul II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat:
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
 • vechime ȋn muncă minim 10 ani;
 • vechime ȋn specialitatea studiilor minim 7 ani;
 • experienţă ȋn funcţie de conducere minim 5 ani.
 • Referent Compartimentul Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, gradul II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat:
 • absolvent de studii medii;
 • vechime ȋn muncă minim 3 ani.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă și ȋn specialitatea studiilor, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae.

Dosarele se depun ȋn perioada 18.01.2019-01.02.2019, ora 14.00 la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. RU (cam. 3), telefon 0241_814.085.”

Cu aleasă consideraţie,

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE

 

Director D.G.D.P.P.,

                                                                                                                                      Nicolae Constantin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Întocmit,

Insp.RU-D.G.D.P.P., Maria Grosu