Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut în data de 20.02.2019 proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat final
1. Gheorghe Marius Consilier principal Birou Programe Europene 70 98 168 Admis
2. Pavel Alina – Elena Consilier superior Compartiment Executări Silite 80 95 175 Admis
3. Fenzi Laris Consilier juridic debutant Birou Juridic 70 96 166 Admis
4. Ion Maria Andrada Consilier juridic debutant Birou Juridic 72 83 155 Respins
5. Enache Iulian Consilier superior Serviciul Cultură 58 100 158 Admis
6. Buzatu Petrisor – Bogdan Referent debutant Serviciul Cultură 53 94 147 Admis
7. Iosif Eduard Consilier asistent  Birou Achiziţii Publice 71 91 162 Admis

 

 

  Comisia de concurs Semnătura

 

1. Buzoianu Oana  – şef birou  
2. Rădulescu Simona – şef birou  
3. Torcescu Viorel – Institutia Prefectului jud. Constanta- reprezentant A.N.F.P. Bucuresti  
  Secretarul comisiei:

Anghel Mădălina Adriana

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 22.02.2019, ora   12,30  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.