Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut în data de 15.05.2019 proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat final
 

1.

 

 

Ceaușu Ionela

 

Consilier superior

 

CAEDL

 

69

 

65.33

 

134,33

 

Admis

 

 

 

  Comisia de concurs Semnătura

 

1. Prunău Elena Daniela  – şef serviciu  
2. Pascu Cristina – şef birou  
3. Marin Iulia – Institutia Prefectului jud. Constanta- reprezentant A.N.F.P. Bucuresti  
   

Secretarul comisiei:

Anghel Mădălina Adriana

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 15.05.2019, ora  13,30  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.