Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut în data de 05.03.2019 proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat final
 

1.

 

 

Cicio Stere

 

Consilier juridic superior

 

Birou Juridic

 

85

 

81

 

166

 

Admis

 

 

 

  Comisia de concurs Semnătura

 

1. Buzoianu Oana  – şef birou  
2. Prunău Elena Daniela – şef serviciu  
3. Cimpoiaşu Veronica – Institutia Prefectului jud. Constanta- reprezentant A.N.F.P. Bucuresti  
  Secretarul comisiei:

Anghel Mădălina Adriana

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 07.03.2019, ora   11,00  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.