Anunț public – „ELABORARE P.U.Z. DELIMITAT DE CANAL DUNĂRE MAREA NEAGRĂ (NORD), STRADA PROGRESULUI, INCINTA PORT (EST), DRUM ACCES NR. 1 CDMN, STRADA PROGRESULUI (SUD), CARTIER DE LOCUINȚE PENTRU TINERI – LEGEA 15/203 (VEST)”

MUNICIPIUL MEDGIDIA reprezentat prin primar VALENTIN VRABIE, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Decebal nr. 35, județul Constanța, titular al proiectului: „ELABORARE P.U.Z. DELIMITAT DE CANAL DUNĂRE MAREA NEAGRĂ (NORD), STRADA PROGRESULUI, INCINTA PORT (EST), DRUM ACCES NR. 1 CDMN, STRADA PROGRESULUI (SUD), CARTIER DE LOCUINȚE PENTRU TINERI – LEGEA 15/203 (VEST)” situat în municipiul Medgidia, Nr. Cad. 105980, 105981, 105734 , județul Constanța, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Constanța, str. Unirii nr. 23, zilnic între orele 08-16, în termen de 18 zile calendaristice de la apariția anunțului.