Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a concursului, susţinută în data de 15.05.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

 

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. CEAUȘU IONELA Consilier superior CAEDL 69 Admis

 

 

 

 

   Secretarul comisiei:

 Anghel Mădălina Adriana

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 17.05.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

 

Afişat astăzi, 15.05.2019, ora  12.30  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia