Anunț – DGDPP

“Primăria mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 12.02.2019-14.02.2019, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

 

 • Inspector de specialitate, Compartimentul Comercial și Relaţii Publice, gradul II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor Compartimentul Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, gradul IV, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

Inspector de specialitate, Compartimentul Comercial și Relaţii Publice, gradul II:

 • 01.2019-04.02.2019, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2019: ora 1000 proba scrisă;
 • 14 februarie 2019: ora 1300 proba interviu.

 

Muncitor Compartimentul Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, gradul IV:

 • 01.2019-04.02.2019, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2019: ora 13.00 proba practică;
 • 14 februarie 2019: ora 15.00 proba interviu.

 

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

 

 

Condiţii specifice de participare:

 • Inspector de specialitate, Compartimentul Comercial și Relaţii Publice, gradul II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
 • vechime ȋn muncă minim 3 ani.

 

 

 • Muncitor Compartimentul Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, gradul IV, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat:
 • absolvenţi de studii medii;
 • vechime ȋn muncă minim 15 ani.

 

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae.

 

Dosarele se depun ȋn perioada 21.01.2019-04.02.2019, ora 16.00 la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

 

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. RU (cam. 3), telefon 0241_814.085.”

Cu aleasă consideraţie,

 

 

 

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE

 

 

 

Director D.G.D.P.P.,

                                                                                                                                      Nicolae Constantin

 

 

 

Întocmit,

Insp.RU-D.G.D.P.P., Maria Grosu