ANUNŢ – DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 2917/04.02.2018 

 

ANUNŢ

Primăria Municipiului Medgidia

organizează

în Sala de Sedințe a Consiliului Local Medgidia

        DEZBATERE  PUBLICĂ  

 

 Joi, 07.02.2019, ora 11.00, cu următoarea temă:

Inițiere Plan Urbanistic Zonal – construire fabrică de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri, administrative și împrejmuire, imobil – teren identificat cu nr. cadastral și extras de carte funciară nr.106771, municipiul Medgidia ”

 

Inițiator –  S.C OMNIA Europe S.A. 

 

 

 

 

Dezbaterea publică este deschisă participării cetăţenilor municipiului Medgidia, instituţiilor publice sau private şi oricăror grupuri interesate!