ANUNT DE ATRIBUIRE – Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, lot.1 -Servicii artistice

Nr:   10195/19.04.2019

ANUNT  DE ATRIBUIRE

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL MEDGIDIA

Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, judetul Constanta, Cod postal 905600

Adresa e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/820800, fax 0241/810619

DENUMIRE CONTRACT: Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, lot.1 -Servicii artistice

TIP CONTRACT: SERVICII

COD CPV:   92312000-1 -Servicii artistice

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut

INVITATIE DE PARTICIPARE NR 9119/10.04.2019, in conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea si desfasurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsa in intervalul 135.060 lei pana la 3.376.500 lei, deoarece valoarea estimata a achizitiei (lot 1 si lot 2) este de 1.095.037,82

lei fara TVA, din care 730.484,87  lei TVA- valoare estimata lot 1.

NUMAR OFERTE DEPUSE: 1

VALOAREA ESTIMATIVA LOT. 1: 730.484,87  lei TVA

VALOARE INCHEIERE CONTRACT: 729 988 lei fara TVA

Castigator: SC ALPHA SOUND PRODUCTION SRL, CUI 19077080, Bdul Tomis, Nr. 305, Camera 3, Jud. Constanta

REPREZENTANTUL AUTORITATII CONTRACTANTE

PRIMAR

VALENTIN VRABIE