ANUNT DE ATRIBUIRE – “Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala pentru implementarea proiectului Culture in Eternity”

Nr: 10197 / 19.04.2019

ANUNT  DE ATRIBUIRE

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL MEDGIDIA

Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, judetul Constanta, Cod postal 905600

Adresa e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/820800, fax 0241/810619

DENUMIRE CONTRACT “Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala pentru implementarea proiectului Culture in Eternity”

TIP CONTRACT: SERVICII

COD CPV: Servicii de organizare evenimente culturale CPV 79952100-3

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut

INVITATIE DE PARTICIPARE nr 8532/03.04.2019, in conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea si desfasurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsa in intervalul 135.060 lei pana la 3.376.500 lei, deoarece valoarea estimata a achizitiei este de 149.814, 62 lei fara TVA, din care 98.046,22  lei  TVA- pentru organizarea a 2 editii de Tabera de Pictura Internationala.

NUMAR OFERTE DEPUSE: 1

VALOAREA ESTIMATIVA: 98.046,22  lei TVA

VALOARE INCHEIERE CONTRACT: 98 000 lei fara TVA

Castigator: SC IMAGE REFLECTION SRL, CUI 38065465, Str. Bogdan Voda, Nr. 49, Camera 1, Jud. Constanta.

PRIMAR

VALENTIN VRABIE