Anunț

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul municipiului Medgidia supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 aplicabile la nivelul municipiului Medgidia, judeţul Constanţa – Primar: Valentin Vrabie.
  2. Procedura privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, chirii, redevente si alte obligaţii de plata datorate bugetului local de către persoane fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local pe raza administrativ teritorială a municipiului Medgidia – Primar: Valentin Vrabie.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 18.12.2018, pe adresa Primăria municipiului Medgidia, str. Decebal, nr.35, judeţul Constanţa, pe fax la nr. 0241810619 sau la adresa de e-mail: primăria_medgidia@yahoo.com.

 

 

Primar,

Valentin Vrabie