Anexa la Proces-verbal privind solutionarea contestatiei nr. 7994/28.03.2019 la reevaluarea probei de interviu sustinuta in data de 28.03.2019

PRIMǍRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

 

Anexa la

Proces-verbal privind solutionarea contestatiei nr. 7994/28.03.2019 la reevaluarea probei de interviu sustinuta in data de 28.03.2019

 

 

 

  Abilitati de comunicare Capacitate de analiza si sinteza Abilitati impuse de functie Motivatia candidatului Comportament in situatii de criza Total
Curt-Veli Laura 10 10 10 10 10 50
Constantinescu Doinita 10 10 10 10 10 50
Iordache Mihaela 10 10 10 10 10 50

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de solutionare a contestatiilor Semnătura

 

1. Curt-Veli Laura   
2. Constantinescu Doinita  
3. Iordache Mihaela

 

 
  Secretarul comisiei: Badea Violeta  

 

 

Afişat astăzi, 01.04.2019, ora  11,00  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.