Anexa la Proces-verbal privind solutionarea contestatiei nr. 13927/07.06.2019 la reevaluarea probei de interviu sustinuta in data de 06.06.2019

  Abilitati de comunicare Capacitate de analiza si sinteza Abilitati impuse de functie Motivatia candidatului Comportament in situatii de criza Total
Popa Feza 17 14 11 10 11 63

 

Buzoianu Oana 17 15 13 12 13 70
Munteanu Emilia 18 16 12 11 12 69

 

 

Contestatia va fi respinsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de solutionare a contestatiilor Semnătura

 

1. Popa Feza   
2. Buzoianu Oana  
3. Munteanu Emilia

 

 
  Secretarul comisiei: Anghel Madalina Adriana  

 

 

Afişat astăzi, 10.06.2019, ora  09,45  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.